Swedish Hifi Lifetime Achievement Award

Tanken med priset är att kunna ge något till dem som lyckats och även betytt mycket för den bransch som de flesta utställarna på mässan tillhör.

Kriteriena för att få priset är att den hedrade:

  1. Varit en positiv kraft för svensk HiFi
  2. Haft kommersiell framgång
  3. Är välkänd i breda lager
  4. Låtit andra ta del av sin verksamhet via distribution, butiker el dyl.
  5. Har större delen av sitt livsverk bakom sig (i antal år räknat)
  6. Är i livet, dock ej nödvändigtvis verksam.

Pristagaren blir automatiskt med i den jury som utser vinnaren. 

Pristagare:

2008: Tommy Jenving, (1945 - 2011) för sin långa livsgärning som spritt sig world wide. En innovatör och entrepenör som provat alla jobb på vägen, från butiksägare till fabrikör med Supra Cables.

2008: Jan Erik Persson, (f 1948) en levande legend i inspelningskretsar som varit med sedan tidig guldålder i olika konstellationer, främst med Opus 3.

2010: Leif Häggmark.(f 1943) För många i världen är han "Mr High End" själv i Skandinavien. En regional superstar med bolaget Audionord.

2012: Stephan Wänqvist (f 1945) En livslång gärning och de flesta likställer namnet med Audio Pro. Psykoakustiskt kunnig med lysande pedagogisk förmåga.

2014: Percy Davidsson. För ett liv i Hifi:ns tjänst som började redan i mono. Percy har varit i alla led inom branschen och är en av grundarna till Canseda.

2016: Peter Lyngdorf. För sitt mångåriga och lyckosamma arbete med Hifiklubben samt engagemang i "war on loudness".

2018: Josef Svalander. För ett livslångt engagemang som näringsidkare, entusiast, skribent och en aldrig sinande nyfikenhet på hur man kan öka välljudet.

2020: vi röstar fram en pristagare för pandemiåret, annonseras 1 oktober på banketten

2022: får också sin pristagare, annonseras 1 oktober på banketten
 

Priset nedan består av rostfritt massivt stål i kvalitet Armco 17-4PH. För de flesta av oss säger det inget. I realiteten innebär det att den finns kvar efter att mänskligheten gått ur tiden. Beständig kan man säga...

SHLA-19NY.jpg

Arken Lifetime Achievement